ממלכת המשוררים (פרק מהספר "הולכים על הרוח: שיחות בבית שאן")