מי כמוני ידע מדיניות וממשלת…(בתוך "נושא המהפכה בשירה העיראקית" מאת א. חייט)