מילים, באופק היולי (מתוך לקט השירים "מקצבים משתנים")