מול עם מריע בשמחה (בתוך המאמר: "נושא המהפכה בשירה העיראקית" מאת א. חייט)