מוכר הכלבים (בתוך המאמר "הספרות הערבית אחרי יוני 1967" מאת שמעון בלס