מהלך בחלום ובהקיץ (בתוך המאמר "אנשים בתוך מילותיי" מאת סלמאן מצאלחה)