ללא ציון שם היצירה (בתוך המאמר "הספרות בשפה הערבית במדינת ישראל")