ללא ציון שם היצירה (מתוך האנתולוגיה "דיואן אלחמאסה")