ללא ציון שם היצירה (בתוך כתבה על ערפאת "שחקן על כל המגרשים" מאת דני רובינשטיין)