ללא ציון שם היצירה (בתוך המאמר: "נשיא ומשורר" מאת חיים הנגבי)