לייצג את הבלתי ניתן לייצוג ; פרק מהרומן "ההר הקטן" מאת אליאס ח'ורי