להשליך את כל התעודות לבית השימוש…(בתוך מאמר ביקורת מאת עטאללה מנצור: "משוררי הזעם הערבים (ד) – קריאה לשנאה ונקם בישראל")