להג יהודי עיראק מגלות בבל עד אמצע המאה העשרים (לקסיקון לא מלא)