לבי פועם באהבת הערבים… (בתוך "הספרות הערבית של יהודי עיראק…" מאת ראובן שניר)