לא יכולתי לצעוד מבלי להתעייף (מתוך "אנתולוגיה לשירה עכשווית – רשות היחיד ג")