כפרחי השקד או רחוק יותר (2005): בית קפה, אתה עם עיתון