כולם הם בני (בתוך "שם בחיפה, מול הים" מאת יוסף אלגזי)