כאשר שלוו העיניים – תפילת חצות לילה (מתוך ספר התפילות)