כאן, על פני כדור הארץ (2006): ירידתו של פאדל אל העולם