יקירי איוון אלרסייביץ אוקטובר (בתוך המאמר: "יסודות אידיאולוגיים בספרות הערבית בישראל")