יצור שלא נולד אני… (בתוך "ספרות מתקדמת בארצות ערב" מאת אמיל תומא)