יצאו מאדמתנו/מהיבשה שלנו… (בתוך המאמר: "דיוקן – מגדולי המשוררים בעולם הערבי)