יום הכלימה (בתוך מאמר ביקורת: "משוררי הזעם הערבים (ד) – קריאה לשנאה ונקם בישראל")