חלונה של…בכפר (מתוך "צורות חדשות מחפשות תוכן" מאת ששון סומך)