חיילים של מים (בתוך המאמר "הפליטות לפליטים" מאת חנן חבר)