זמן האימה (בתוך המאמר "יסודות אידיאולוגיים בספרות הערבית בישראל")