(ו) אין לכורדי דבר זולת הרוח – אל סלים בַּרַכַּאת (סופר ומשורר כורדי)