ומא קַתַלוּה (בתוך המאמר: "יסודות אידיאולוגיים בספרות הערבית בישראל)