ויצחק הצבוע להרוגי…(מתוך "שירי המלחמה של שמואל הנגיד" מאת ישראל לוין)