ויעיף הלהב מאתנו גיצי-שלהבת (מתוך "שירי המלחמה של שמואל הנגיד" מאת ישראל לוין)