והלוחם שנשקו רב, אשר שנאו…(מתוך "שירי המלחמה של שמואל הנגיד")