ואני נטשתי בוארדאת את… (מתוך "שירי המלחמה של שמואל הנגיד" מאת ישראל לוין)