ואז יבכו האוהבים (מתוך לקט השירים "מקצבים משתנים")