השתקשק הנשק וצלצול חרבות (מתוך המאמר "חליפת מכתבים עם טשרניחובסקי על השירה הערבית")