הקרב האחרון האבוד, מהומת הנורמליזציה התרבותית עם ישראל