הערות לפני העקירה (מתוך "הספרות הערבית אחרי יוני 1967" מאת שמעון בלס)