הערבים בישראל (מתוך "אני חוזר מישראל, ביירות, 1958)