העמק המקודש (מתוך "הזעם ומעבר לו" מאת נסים רג'ואן)