הספרים (בתוך "הספרים – ברכה או קללה" מאת ראובן שניר)