הנשר המבול ואני (מתוך אנתולוגיה לשירה – "רשות היחיד ג")