המספרים וירידת הגשם (מתוך אנתולוגיה לשירה – "רשות היחיד ג")