המנון לאחד במאי (בתוך המאמר "נושאים חברתיים בספרות ערביי ישראל")