המלחמה בראשיתה כצעירה… (מתוך שירי המלחמה של שמואל הנגיד)