הלכתי מעירו של אבי עובל לדבר על ליבו לתת לו את בתו לאשה…