הכורדים אוהבים מאד את אללה (קטע מהפואמה "ביוגרפיה של רוסתום הפצוע")