הייתכן בער יורם…(בתוך "נושא המהפכה בשירה העיראקית" מאת א. חייט)