היום שבו התערערו חוקי בראשית – הכרוניקה המופלאה של הכיבוש הצרפתי במצרים על פי אלג'ברתי