החלק לשון ביום תפחד… (מתוך שירי המלחמה של שמואל הנגיד)