החלון, האשה הנראית, היא רצתה את השמש, מסתכלת על הנייר, אשתקד ב"מארינבאד"