ההצהרה האחת עשרה (בתוך המאמר "נושאים חברתיים בספרות ערביי ישראל")